KHÁI NIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Phân khúc thị trường hay còn gọi là marketing mục tiêu là khái niệm trái ngược với tiếp thị đại trà và tiếp thị sản phẩm đa dạng. Mục tiêu của việc phân khúc thị trường trong tiếp thị là chia thị trường ra thành những phân khúc nhỏ hơn, dễ nhận biết, nắm bắt và đáp ứng hiệu quả hơn.

KHÁI NIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Phân khúc thị trường- Market Segmentation

 

 1. Khái niệm phân khúc thị trường

Phân khúc thị trường là công việc chia thị trường ra làm nhiều phần nhỏ. Trong mỗi phân khúc tập hợp các khách hàng có điểm chung. Khách hàng được phân chia làm 3 nhóm:

 • Xếp khách hàng thành nhóm dựa theo động cơ thúc đẩy họ( mua hàng, chọn nguồn cung cấp sản phẩm)
 • Xếp khách hàng thành nhóm dựa trên nhu cầu và hành vi của họ
 • Xếp khách hàng thành từng nhóm dựa theo những yêu tố quyết định mà họ đặt ra để mua hàng hóa, chọn nguồn cung cấp sản phẩm, dịch vụ

 

 1. Vì sao cần phải phân khúc thị trường.

Qui trình phân khúc thị trường còn đòi hỏi người làm công tác thị trường phải hiểu động cơ của sự chọn lựa và yếu tố ưa chuộng của khách hàng trên thị trường, thông qua đó phát hiện ra cơ sở của ưu thế cạnh tranh. Phân khúc thị trường còn giúp cho marketer nhìn thấy cơ hội trên thị trường thông qua công việc phân tích nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Từ đó có thể đưa ra những sản phẩm cùng loại nhưng có công dụng khác nhau, bao bì khác nhau, giá thành khác nhau v.v... để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau của những đối tượng khách hàng khác nhau.

Quan trọng hơn cả, phân khúc thị trường là cơ sở tiền đề để xây dựng chiến lược thị trường của doanh nghiệp. Nếu marketer làm tốt công việc phân khúc thị trường, qua đó xác định cho mình một phân khúc thị trường thích hợp, sẽ dễ dẫn đến thành công vì chiến lược thị trường của doanh nghiệp dựa trên cơ sở năng lực và lợi thế thực sự của doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị trường. Ngược lại, nếu marketer chọn sai thị trường, thì chiến lược trên lý thuyết có hay cở nào cũng khó mà có thể thực hiện thành công, bởi vì có thể marketer đã chọn một thị trường quá lớn so với khả năng của mình, hoặc một thị trường mà yêu cầu bức xúc nhất, quyết định nhất của khách hàng thì doanh nghiệp lại không có khả năng đáp ứng tốt hơn so với các đối thủ khác.

Phân khúc thị trường còn là cơ sở để marketer nhận định, đánh giá thị trường, giúp theo dõi diễn biến thị trường, phán đoán những thay đổi trên thị trường trong tương lai nhằm đón đầu nhu cầu thị trường.

 

 1. Các phương pháp phân khúc thị trường

                                       

 

 • Phân khúc thị trương theo địa lí: Chia thị trường thành từng miền, từng đơn vị. Doanh nghiệp có thể xác định chỉ nhắm vào 1 vùng, miền nào đó hoặc có thẻ hoạt động trên các vùng nhưng tập trung chủ yếu vào vùng xác định
 • Phân khúc theo nhân chủng học: Chia thị trường qua sự khác nhau về quốc tịch, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, giới tính, quy mô gia đình, thu nhập và nghề nghiệp
 • Phân khúc thị trường theo tâm lý: Chia thị trường thành từng nhóm khác nhau dựa trên sự khác biệt về tầng lớp xã hội, lối sống và cá tính
 • Phân khúc thị trường theo hành vi, thái độ : chia thị trường thành từng nhóm một dựa trên sự khác nhau kiến thức, thái độ và quan niệm, cách sử dụng hoặc phản ứng với một sản phẩm.
 • Phân khúc thị trường doanh nghiệp: Cách này cũng có thể phân chia gần giống cách phân chia thị trường người tiêu dùng ở trên. Thị trường doanh nghiệp có thể phân khúc dựa theo địa lý, tâm lý, nhân chủng học (quy mô công ty, loại hình, ngành kinh doanh...), phân khúc cũng có thể dựa trên những lợi ích mà doanh nghiệp tìm kiếm, cách sử dụng sản phẩm, mức độ sử dụng sản phẩm và mức độ trung thành.
 • Phân khúc thị trường quốc tế: Về nguyên tắc nó khá giống các phân khúc kia, quan trong nhất là cần ứng dụng cho gần giống với điều kiện đặt ra và bài toán marketing phải giải.

 

 

 

 1. Tiêu chí đối với phân khúc thị trường.

Sau khi phân khúc thị trường, các phân khúc phải đạt những tiêu chí sau:

 • Khác nhau về cách thức phản ứng: Các phân khúc phải khác nhau về cách thức phản ứng đối với cùng các hoạt động/chương trình marketing (Ví dụ, nếu nam và nữ đều giống nhau về cách thức phản ứng đối với cùng các hoạt động/chương trình marketing của Cocacola thì Cocacola không nên phân khúc thị trường theo giới tính)
 • Khả thi: Doanh nghiệp phải có đủ khả năng phục vụ khách hàng trong phân khúc.
 • Có thể đo lường được: Các yếu tố như kích cỡ phân khúc, sức mua, lợi nhuận của phân khúc có khả năng đo lường được
 • Có thể tiếp cận được: Các khách hàng trong phân khúc có thể tiếp cận được.
 • Có khả năng sinh lời: Phân khúc phải có khả năng tạo ra đủ lợi nhuận

 

Bài viết cùng chuyên mục

Hotline 0938 859 555

0938 859 555